Czujniki indukcyjne - ważny element automatyki przemysłowej!

Czujniki indukcyjne - ważny element automatyki przemysłowej!

06.08.2019 24754

Czujniki indukcyjne są ważnymi elementami automatyki przemysłowej. Sensory te reagują na metal, który zbliża się do ich powierzchni aktywnej. Pozwalają tym samym na monitorowanie urządzeń, określanie ich parametrów oraz kontrolowanie i optymalizację przebiegu procesów realizowanych w danym zakładzie. Zapraszamy do poznania bogatego asortymentu czujników indukcyjnych w sklepie Magsteron.

 Zasada działania czujników indukcyjnych

Czujniki indukcyjne zmieniają własne pole elektromagnetyczne pod wpływem przemieszczania się elementu metalowego. Wytwarzają w ten sposób pole zmienne, które wzbudza prąd wirowy w przewodniku. W przypadku ferromagnetyków, następuje także namagnesowanie. Oba te procesy wpływają na modyfikację parametrów drgań, a tym samym zmniejszenie ich częstotliwości oraz amplitudy. Zmiana rozpoznawana jest przez demodulator. W przypadku czujnika wyposażonego w wyjście cyfrowe, sygnał kształtowany jest przez przerzutnik. Na jego budowę składają się: cewka, oscylator, przerzutnik, wzmacniacz.

Najważniejszy element urządzenia to umieszczona na przodzie jego obudowy cewka. Włączenie jej odkrytego rdzenia w obwód oscylatora odbywa się poprzez zbliżenie do czujnika elementu metalowego. Proces ten wywołuje zmianę amplitudy oscylacji. Z reguły demodulacja przekierowuje sygnał z oscylatora na przerzutnik, który pozwala na przełączanie zero-jedynkowe. Sygnał ten jest następnie podawany z przerzutnika na zasilany zewnętrznie wzmacniacz, który zapewnia optymalne dopasowanie poziomu do innych sterowanych elementów automatyki. Im większa średnica czujnika, tym większa jego wrażliwość na zmiany pola. Czujniki indukcyjne zasilać można zarówno prądem stałym, jak i prądem przemiennym.

Automatyka przemysłowa

 Zastosowanie 

Czujniki indykcyjne powszechnie wykorzystywane są obsłudze procesów przemysłowych. Służą do wykrywania metalowych obiektów, krzywek i części maszyn. Stosuje się je do kontroli jakości i pozycjonowania elementów aluminiowych, sprawdzania podawania warstw materiał czy pomiaru grubości folii i blach. Znajdują zastosowanie również w mierzeniu prędkości i przyspieszenia napędów. Jednym z najczęstszych zastosowań sensorów jest wykorzystanie ich w pozycji krańcowej do wykrywania obecności popychacza. Przykładowo, wieczka puszek wypychane są z podajnika popychaczem napędzanym siłownikiem. W takim procesie konieczne jest kontrolowanie momentu pracy popychacza na pozycji krańcowej, do czego służy właśnie czujnik indukcyjny. Umieszcza się go nieco poniżej pozycji pracy popychacza. Kiedy ten znajdzie się nad sensorem bezpośrednio, wyjście jest aktywowane.

Rodzaje czujników indukcyjnych

Czujniki indukcyjne często produkowane są z myślą o zastosowaniu w konkretnych środowiskach i aplikacjach. Podstawowy podział dotyczy jednak ich konkretnych parametrów. Można je podzielić ze względu na sposób ich montażu, a także typ sygnału wyjściowego.

Podział ze względu na montaż

Ze względu na proces montażu, wyróżnia się czujniki z czołem zabudowanym oraz niezabudowanym. W pierwszym przypadku możliwe jest zabudowanie powierzchni aktywnej na równi z materiałem tłumiącym. Sensory niezabudowane wymagają natomiast zachowania jego charakterystyki, dlatego przestrzeń montażu musi zostać pozostawiona jako wolna. Modele z tej grupy cechują się dłuższymi strefami działania. Mogą wykrywać metale zarówno z boku, jak i od frontu powierzchni aktywnej. Nie potrafią tego detektory zabudowane - strefa ich działania jest krótsza, przez co wykrywają metale jedynie od frontu powierzchnia aktywnej.

Podział ze względu na sygnały wyjściowe

Urządzenia te podzielić można także ze względu na typ obwodu wyjściowego. W zależności od modelu, poszczególne produkty mogą zapewniać różne sygnały. Pierwszym typem obwodu wyjściowego jest wyjście dwustanowe. Sensory tego typu mogą być bezpotencjałowe. W tym przypadku obwód ma postać styku, który przełącza się w momencie inicjacji. Inną formą wyjścia dwustanowego jest PNP, w którym po inicjacji czujnik wystawia na wyjściu stan najbliższy własnemu napięciu zasilania. Do tej grupy zaliczają się także czujniki NPN, które zainicjowane wystawiają na wyjściu stan niski 0V. Drugim typem obwodu wyjściowego jest wyjście analogowe. W tym przypadku czujniki podzielić można na modele wystawiające na wyjściu sygnał w zakresie uzależnionym od odległości od inicjatora (0;4..20 mA oraz 0..10 V)

Podział ze względu na rodzaj wyjść

Podział ze względu na rodzaje wyjść obejmuje wyłącznie detektory indukcyjne dwustanowe. Pierwszym z nich jest Normal Open (NO), czyli normalnie otwarte. Sensory z takim wyjściem wystawiają swój stan aktywny na wyjściu w momencie pobudzenia, poprzez zbliżenie do metalu. Drugim rodzajem jest wyjście typu Normal Close (NC), czyli normalnie zamknięte. W tym przypadku stan aktywny czujnika wystawiany jest na wyjściu, w przypadku oddalenia od metalu oraz braku pobudzenia.

Magsteron - najlepsze czujniki indukcyjne we Wrocławiu

Czujniki indukcyjne oferowane przez Magsteron są doskonale przystosowane do pracy w ciężkich warunkach. Ze względu na nieduże rozmiary, charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na wstrząsy, zanieczyszczenia oraz inne czynniki zewnętrzne. Dotyczy to także wibracji, powszechnie występujących podczas pracy maszyn przemysłowych w branży industrialnej. Trwałość proponowanych przez nas sensorów wynika w dużym stopniu z ich bezstykowego działania. Gwarancją bezawaryjności i niezawodności jest także doskonała izolacja, zapewniana przez wytrzymałe obudowy. Dzięki temu czujniki są bardzo dobrze chronione przed potencjalnie negatywnym oddziaływaniem środowiskowym.

 Jak wybrać odpowiedni model?

Wybierając sensor indukcyjny, warto wziąć pod uwagę obszar jego docelowego zastosowania. Należy uwzględnić zarówno materiał monitorowanych obiektów, jak i rzeczywistą odległość podzespołu od tych urządzeń. Znaczenie mają także opcje montażowe czujnika oraz źródła zasilania dostępne w danym zakładzie. Osobna kwestia to wymagana szybkość, z jaką sensor powinien reagować na konkretne maszyny. Przy wyborze warto też uwzględnić ogólne warunki zewnętrzne, które występują w planowanym obszarze umiejscowienia czujnika. W Magsteron znajdą Państwo modele o zróżnicowanym zasięgu i różnym zakresie detekcji. Pośród oferowanych przez nas rozwiązań nie brakuje czujników zarówno wyspecjalizowanych, jak i uniwersalnych. Zachęcamy do zapoznania się z najwyższej jakości asortymentem sensorów w naszym sklepie.

OMRON E2B-M12KN05-WP-B1

E2B-M12KN05-WP-B1 to doskonały czujnik indukcyjny marki OMRON oferowany przez Magsteron. Produkt ten posiada rozwierne wyjście dwustanowe PNP oraz bardzo dobrej jakości mosiężną obudowę M12, ze stopniem ochrony IP67/69K. Niezbudowany sensor podłączany jest poprzez czterobiegowy wtyk i oferuje maksymalną odległość łączenia 5 mm, z częstotliwością do 800 Hz. Obsługiwany prąd obciążeniowy to maksymalnie 200 mA. Napięcie robocze czujnika wynosi 10...32 VDC. Urządzenie może pracować w temperaturze od -40 do +70 stopni Celsjusza.