Moduł rozszerzeń INBLOX® DP Diag Repeater X1

  • Moduł rozszerzeń INBLOX® DP Diag Repeater X1

Moduł DP Diag Rep X1 z wyjściem sub-D może utworzyć jeden segment. Do Modułu E-head można podłączyć do pięciu Modułów DP Diag Rep X1, co umożliwia utworzenie do 5 segmentów w sieci. Moduł monitoruje komunikację logiczną systemu master z jasnym przypisaniem błędu w każdym segmencie. Diody LED umożliwiają prostą wstępną diagnostykę i monitorowanie stanu Magistrali fieldbus i sieci.

 

 


Zapytaj o produkt
Katalogi
Indu-Sol_PROFIBUS_brochure_2016.pdf

Zapytanie o produkt