Przekaźnik napięciowy trójfazowy Z Blokadą Czasową - CP-730

  • Przekaźnik napięciowy trójfazowy Z Blokadą Czasową - CP-730

Przeznaczenie
Przekaźnik napięciowy CP-730 służy do kontroli napięcia sieci trójfazowej  i zabezpieczenia  odbiornika jednofazowego przed skutkami wzrostu lub spadku  napięcia  poza ustawione wartości.

 

Działanie
Potencjometrami ustawiane są dolny (U1) i górny (U2) prógi napięciowe dla wszystkich trzech faz. Jest to tzw. okno napięciowe, w granicach którego mogą występować zmiany napięć fazowych nie powodujące zadziałania przekaźnika. Prawidłowe napięcie odbiornika sygnalizowane  jest świeceniem LED zielonej (styk pozostaje zamknięty, poz. 11-12). Zmiana napięcia fazowego na jednej z faz powyżej lub poniżej nastawionych progów napięciowych spowoduje zadziałanie przekaźnika (otwarcie styku, poz. 11-10).  Spadek napięcia na jednej fazie  poniżej ustalonej wartości U1 jest sygnalizowany świeceniem LED czerwonej (U1). Wzrost napięcia na jednej fazie powyżej ustalonej wartości U2 sygnalizowany jest świeceniem LED czerwonej (U2). Powrotne zamknięcie styku nastąpi automatycznie po powrocie właściwego napięcia. Potencjometrem T ustawiany jest czas zadziałania dla progu dolnego U1, to znaczy, że po przekroczeniu wartości napięcia poniżej nastawy U1 otwarcie styku nastąpi z nastawionym opóźnieniem.

 


 Uwaga!
Przekaźnik może być zasilany napięciem do 450V~. Pozwala to na skuteczną ochronę odbiornika nawet przy wzroście napięcia ponad dopuszczalne normy. Również w przypadkach zamiany biegunowości zasilania lub odłączenia "zera" nie spowoduje to zniszczenia ("spalenia") przekaźnika.
Na skutek niestabilnego napięcia w sieci i częstych zmian napięcia zasilającego poza ustalone progi okna napięciowego (minimum 10 razy w ciągu 1 minuty) przekaźnik blokuje się na czas 10 minut (styk zostaje w położeniu 11-10). Zapobiega to zbyt częstemu, cyklicznemu  włączaniu i wyłączaniu podłączonego odbiornika.  Stan blokady sygnalizowany jest świeceniem LED żółtej.

 

 

Dane techniczne

 

zasilanie 3×(50÷450V)+N
prąd obciążenia <8A
styk separowany 1P
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja przekroczenia progów napieciowych 2×LED czerwona
sygnalizacja blokady LED żółta
próg napięciowy zadziałania  
      dolny U1 150÷210V
      górny U2 230÷260V
histereza napięciowa powrotu  
       dla progu U1 5V
       dla progu U2 5V
czas zadziałania  
       dla progu U1 - regulowany 0,5÷10sek
       dla progu U2 0,1sek
czas powrotu  
       dla progu U1 1,0sek
       dla progu U2 1,0sek
pobór mocy 1,7W
temperatura pracy -25÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe  2,5mm²
wymiary 3 moduły (52,5mm)
montaż na szynie 35mm

 

Specyfikacja

Kategoria
product_type 112, 122

Zapytaj o produkt

Zapytanie o produkt