Regulator temperatury - RT-826

  • Regulator temperatury - RT-826

Funkcje regulatora


* Tryb pracy: grzanie / chłodzenie.
* Korektcja wskazań &Plusmn;9°C.
* Alarm przekroczenia temperatury  o 5°C od wartości ustawionej.
* Projekcja wartości aktualnie mierzonej temperatury. 
      
 

Działanie
Regulator, w zaleznosci od wybranego trybu pracy,  przeznaczony jest do sterowania urzadzeniami grzewczymi lub chlodzacymi. W trybie roboczym na wyswietlaczu wskazywana jest wartosc aktualnie mierzonej temperatury. Zamkniecie styku regulatora (zalaczenie sterowanego urzadzenia) sygnalizowane jest swieceniem LED czerwonej. Nastawy zadanej temperatury i histerezy  oraz trybu pracy dokonujemy za pomoca dwóch przycisków na czole regulatora. Przekroczenie temperatury o 5°C od nastawionej sygnalizowane jest pulsacją wyświetlacza. Opcjonalnie regulator realizuje dzwiekowa i wizualna sygnalizacje przekroczenia  temperatury mierzonej o 5°C powyżej ustawionej (np. w przypadku awarii sterowanego urządzenia lub "sklejenia" się styku regulatora.    
      
 

Tryby pracy
-H-   - tryb GRZANIE
Do czasu uzyskania żądanej temperatury otoczenia styk przekaźnika jest zamknięty (urządzenie grzewcze załączone). Osiągnięcie zadanej temperatury powoduje otwarcie styku (urządzenie grzewcze wyłączone). Spadek temperatury o wartość histerezy powoduje ponowne zamkniecie styku. Przekroczenie temperatury mierzonej o 5°C powyżej temperatury nastawionej sygnalizowane jest szybką pulsacją cyfr (wartość mierzona) na wyświetlaczu.

Regulator temperatury - RT-826

-Hb-   - tryb GRZANIE z funkcją alarmu [+5°C]
Jak w trybie -H-. W przypadku przekroczenia temperatury mierzonej o 5°C powyżej temperatury nastawionej zostanie załączony alarm dźwiękowy. Opcjonalnie możliwe jest podłączenie zewnętrznej sygnalizacji świetlnej działającej wspólnie z sygnalizacją dźwiękową.

Regulator temperatury - RT-826

-O-    - tryb CHŁODZENIE
Do czasu uzyskania żądanej temperatury otoczenia styk przekaźnika jest zamknięty (urządzenie chłodzące załączone). Osiągnięcie zadanej temperatury powoduje otwarcie styku (urządzenie chłodzące wyłączone). Podwyższenie temperatury o wartość histerezy powoduje ponowne zamkniecie styku. Spadek temperatury mierzonej o 5°C poniżej wartości histerezy sygnalizowany jest szybką pulsacją cyfr (wartość mierzona) na wyświetlaczu.

Regulator temperatury - RT-826

-Ob-    - tryb CHŁODZENIE z funkcją alarmu [-5°C]
Jak w trybie -O-. W przypadku spadku temperatury mierzonej o 5°C poniżej wartości histerezy zostanie załączony alarm dźwiękowy. Opcjonalnie możliwe jest podłączenie zewnętrznej sygnalizacji świetlnej działającej wspólnie z sygnalizacją dźwiękową.

Regulator temperatury - RT-826

Dane techniczne

zasilanie 230V AC
prąd obciążenia  <16A
styk separowany 1Z
zakres regulacji temperatury -25÷130°C
histereza - regulowana  1÷3°C
dokładność nastawy  1°C
dokładność pomiaru  &Plusmn;1°C
czujnik temperatury  KTY 81-210
sygnalizacja dźwiękowa buzer DAP12
częstotliwość rezonansowa 2,4kHz
głośność 80dB
wyjście sygnalizacji wizualnej  otwarty kolektor (OC)
napięcie podłączenia  12÷24V DC
 prąd <30mA
wyświetlacz 3×segmentowy LED 5×9mm
sygnalizacja załączenia styku  LED czerwona
sonda temperatury
 -25÷60°C RT
  60÷130°C RT823
pobór mocy  1,1W
temperatura pracy  -25÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm²
wymiary 2 moduły (35mm)
montaż na szynie 35mm

Specyfikacja

Kategoria
product_type 112, 118

Zapytaj o produkt

Zapytanie o produkt