Regulator temperatury - CRT-04

  • Regulator temperatury - CRT-04

Działanie
Czas pracy i żądana temperatura realizowane są według indywidualnego programu ustawionego przez użytkownika. Regulator posiada kalendarz oraz zegar czasu rzeczywistego umożliwiające załączanie i wyłączanie sterowanego urządzenia o zaprogramowanych  godzinach w cyklach: dobowym, tygodniowym, dni roboczych (Pn-Pt) lub weekendowym (So, Nd). 

Funkcje regulatora
* Panel sterujący, umożliwiający zaprogramowanie i monitorowanie pracy urządzenia
* tryby pracy GRZANIE i CHŁODZENIE - utrzymywanie zadanej temperatury realizowane zgodnie z zaprogramowanymi godzinami i
  dniami tygodnia
* tryb pracy CIĄGŁY  - utrzymywanie jednej zadanej temperatury realizowane z pominięciem wpisów programu
* tryb pracy POMIAR - wskazanie aktualnej temperatury Bez sterowania podłączonym urządzeniem
* 50 wpisów programowych
* INTERWAŁ - możliwość zaprogramowania do 8 żądanych temperatur (3 w tzw. trybach MÓJ1, MÓJ2, MÓJ3 oraz dodatkowo 5   
   tzw. trybach RANO, PRACA, OBIAD, DZIEŃ, NOC dla codziennych przedziałów czasowych związanych z trybem życia  
  domowników
* ZWŁOKA - programowalny czas zwłoki zadziałania przy przejściu przez graniczne wartości temperatury
* KOREKTA - niwelacja błędu odczytu temperatury wzglądem termometru wzorcowego
* CZUJNIK! - wizualna sygnalizacja awarii czujnika temperatury
* DST - automatyczna zmiana czasu z możliwością programowego przejścia na tryb ręczny
* ŚWIATŁO - określenie trybu podświetlania wyświetlacza 

Dane techniczne

zasilanie 230V AC
prąd obciążenia  <16A
styk separowany 1p
zakres regulacji temperatury  0÷60°C
histereza - regulowana 0÷10°C
dokładność nastawy  0,1°C
korekcja wzorcowa  &Plusmn;5°C
czas zwłoki przełączenia - regulowany 1÷15min
pobór mocy  1,5W
temperatura pracy  -20÷40°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm²
wymiary  3 Moduły (52,5mm)
montaż na szynie 35mm
sonda zewnętrzna RT-4
typ czujnika temperatury   DS18S20
wymiary sondy  Ø5; h=30mm
izolacja czujnika  koszulka termokurczliwa
przewód LiYY 3×0,34mm² l=2,5m

Specyfikacja

Kategoria
product_type 112, 118

Zapytaj o produkt

Zapytanie o produkt