S5 for Windows ® Version 7 - 10018

 • S5 for Windows ® Version 7 - 10018

S5 for Windows® to aplikacja narzędziowa do tworzenia, modyfikowania, testowania i dokumentowania programów dla programowalnych sterowników logicznych (PLC). S5 for Windows® zaprojektowano do programowania sterowników firmy Siemens z rodziny SIMATIC S5 z pakietem STEP5. Jako prezentacje S5 wykorzystywane są: język schematów blokowych (FBD, Function Block Diagram), język schematów drabinkowych (LAD, Ladder Diagram) i język STL (Statement List). Istniejące programy S5 można edytować bezpośrednio — bez konieczności importowania lub eksportowania. Aplikacja S5 for Windows® jest zgodna z oryginalną jednostką programującą firmy Siemens. Zintegrowane funkcje S5 Doctor umożliwiają automatyczne rozwiązywanie problemów.

OsciCAM® umożliwia analizowanie procesów ruchowych poprzez synchronizację uprzednio zarejestrowanych nagrań wideo i sygnałów procesowych. Zarejestrowane nagrania można wyświetlać synchronicznie z sygnałami procesowymi i zarejestrowanym stanem bloku sterownika PLC ze znacznikiem czasowym.

 

Statusrecorder umożliwia sprawdzanie procedur dynamicznych poprzez analizę stanu bloku kadr po kadrze. Statusrecorder rejestruje stan bloku i opatruje go znacznikiem czasu, umożliwiające wprowadzanie zmian między prezentacjami STL, CSF i LAD.

 

Funkcja oscyloskopu pozwala na zwiększenie możliwości analitycznych systemu programowania. Procesy dynamiczne można monitorować i analizować na zintegrowanym ekranie, na którym wyglądają one jak na przednim panelu oscyloskopu. Wskazywanie sygnałów we/wy przy użyciu wirtualnej sondy testowej pozwala na monitorowanie wielu sygnałów wewnątrz wirtualnego oscyloskopu. Rejestrację sygnału można w dowolnej chwili zatrzymać w celu późniejszego sprawdzenia czasu awarii maszyny. Poza sygnałami we/wy można również obserwować stan lokalnych zmiennych w określonej pozycji wykonania programu — wystarczy wskazać zmienną z sondą testową w stanie bloku. Jest to możliwe jedynie po integracji z systemem programowania S5 for Windows®. Zarejestrowane dane można również zapisać na potrzeby przyszłej analizy, archiwizacji lub w celu późniejszego przesłania informacji pocztą elektroniczną.

 

System zawiera wygodny edytor do tworzenia i edytowania tabeli symboli. Istnieje możliwość wyszukiwania i zastępowania dowolnych kryteriów oraz ponownego zapisywania. System umożliwia kontrolę składni. Nowy wygodny wielosegmentowy edytor umożliwiający tworzenie list integracji, schematów bloków funkcyjnych i schematów drabinkowych pozwala również na przedstawienie funkcji złożonych. Podczas projektowania skupiono się na prostocie użytkowania przy użyciu myszki i/lub klawiatury. Odnośniki i/lub odpowiednie pliki symboli są opatrywane właściwymi adresami. W tym oknie można równocześnie edytować plik symboli. System pozwala na przypisywanie nowych adresów z kontrolą składni. Listy integracji są tworzone przy użyciu wygodnego zintegrowanego edytora. Istnieje możliwość dowolnego korzystania ze schowka systemu Windows do wprowadzania zmian konfiguracyjnych lub programowych. Listy integracji można przekształcać w schematy bloków funkcyjnych lub schematy drabinkowe, o ile można je wyświetlać. Wyświetlanie schematów bloków funkcyjnych i schematów drabinkowych w postaci list integracji stanu jest zawsze możliwe.

 

Przy użyciu systemu S5 for Windows® można wyświetlać wiele segmentów na liście integracji reprezentacji stanu, schemacie bloku funkcyjnego i na schemacie drabinkowym. Funkcja stanu jednostki centralnej dostarcza informacji o stosie przerwań, stosie bloków i danych systemowych.

 

S5 for Windows® umożliwia obsługę pakietów COM. Połączenie ze sterownikiem PLC można ustalić poprzez adapter USB. Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie w systemach Windows 2000 i Windows XP (wersja 32-bitowa).

 

Narzędzie G5 for Windows® Step Sequence Programming (stanowiące teraz część S5 for Windows®) umożliwia programowanie kroków sekwencji (sterowanie sekwencją) w programie STEP5 PLC. Sekwencja kroków zaprogramowana w bloku sekwencji kroków (SB, Step Sequence Block) składa się z kroków i przejść. Logika przejść umożliwia uruchomienie następnego kroku.

Grafika G5 for Windows® Step Sequence Programming obsługuje sekwencje liniowe, alternatywne tworzenie odgałęzień, jednoczesne tworzenie odgałęzień i skoków. Kroki są wyświetlane za pomocą pól. Istnieje rozróżnienie między krokiem początkowym, krokiem ciągłym a krokiem selektywnym. Krok początkowy jest wykorzystywany do bezwarunkowego uruchamiania sekwencji kroków. Instrukcje kroku ciągłego będą zawsze wykonywane — nawet jeśli flaga kroku nie jest aktywna. Instrukcje kroku selektywnego będą pomijane (przeskakiwane), jeśli flaga kroku jest nieaktywna. Przejścia są wyświetlane w postaci linii. Kolejny krok będzie wykonywany tylko wtedy, gdy logika przejścia będzie prawdziwa. W przypadku jednoczesnego tworzenia odgałęzień możliwe jest tworzenie odgałęzień nawet ośmiu (8) kolejnych kroków. Graficzne przedstawienie kroków i przejść może zawierać komentarze. Z wyjątkiem kroku początkowego każdy następny można przypisać do czasu. Może to być czas oczekiwania (opóźnienie) lub monitorowania (układ czuwający).

G5 for Windows® Graphical Step Sequence Programming jest zgodne z pakietami SIEMENS GRAPH5 i GRAPH5/II PLC, zatem wymaga również standardowej funkcji SIEMENS i bloków kroków (FB70/71 — SB0, FB72 — SB2, FB73 — SB3). Jednocześnie z aktualną sekwencją kroków logika wybranego kroku lub przejścia jest wyświetlana w oddzielnym oknie. Tę logikę można wyświetlać i edytować w logice drabinkowej (LAD, Ladder Logic), schematu przepływowego układu sterowania (CSF, Control System Flowchart) lub na liście integracji (STL, Statement List). Rozmiar okna logicznego można regulować. W tym samym czasie można również wyświetlać i edytować bibliotekę symboli. Rozmiar pól kroków można dostosowywać do rozmiaru (liczba znaków w wierszu, liczba wierszy) zastosowanych komentarzy. Ekran stanu ma ten sam układ co okno edytora. Kroki aktywne i niewłaściwe są specjalnie wskazywane.

Nowe funkcje w wersji 7:

 • OsciCam® (analiza przebiegu procesu poprzez rejestrację wideo i sygnałów procesowych);
 • Statusrecorder (dynamiczna rejestracja stanu i przebiegu sygnałów);
 • LogView;
 • Intelligent Input Assistance (inteligentna pomoc podczas wprowadzania);
 • Podłączenie online do sterownika SIMATIC S5 przez SINEC L2;
 • Podłączenie online do sterownika SIMATIC S5 przez SINEC H1;
 • Obsługa pakietów STEP5 COM na komputerach z systemami:
  Windows XP (wersje 32- lub 64-bitowa),
  Windows Vista (wersje 32- lub 64-bitowa),
  Windows 7 (wersje 32- lub 64-bitowa),
  Windows 8 (wersje 32- lub 64-bitowa),
  Windows 10 (wersje 32- lub 64-bitowa).

Licencja w formie elektronicznej.

Specyfikacja

Kategoria
product_type 100
Zapytaj o produkt
i uzyskaj rabat

Podane ceny nie sa ostateczne

Adres e-mail
sklep@magsteron.pl
Numer telefonu:
+48 (71) 719 90 18
Napisz do nas

Wypełnij formularz

 • IBHsoftec Marka: IBHsoftec
 • Kod produktu: 10018
 • Dostępność: ok. 10 dni roboczych
Netto: 3.792,00 PLN

Brutto: 4.664,16 PLN


Zapytaj o produkt i uzyskaj rabat

Zapytanie o produkt