System monitorowania PROFIBUS-INspektor® NT

Monitorowanie – łatwiejsze niż kiedykolwiek

Rozwiązanie PROFIBUS-INspektor® NT zapewnia bezproblemowe i niezagrożone przestojami funkcjonowanie zakładu wykorzystującego technologię PROFIBUS – aż do przejścia na emeryturę.

Rejestrator danych działa w sposób pasywny w tle, monitorując przepływ danych logicznych i przekazując sygnały alarmowe natychmiast po wykryciu jakichkolwiek nieprawidłowości – nie tylko w przypadku wyłączenia systemu. Zdarzenia związane z parametrami poszczególnych urządzeń są analizowane, klasyfikowane i zapisywane.

Zdarzenia

Powiadomienia o błędach

Powiadomienia powtarzane

Awarie urządzeń

Ponowne uruchamianie urządzeń

Diagnostyka urządzeń

Czasy cyklów Magistrali

Pobieranie danych

Pobieranie danych z systemu PROFIBUS-INspektor® NT nie wymaga stosowania dodatkowego oprogramowania. Wystarczy przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer), w której można wyświetlić bieżący status sieci oraz historię zdarzeń.

Od razu widać, jak długo sieć działa bez żadnych przerw, wyświetlane są też dane czasowe błędów.

Alarmy

Natychmiast po przekroczeniu zdefiniowanej wartości progowej system INspektor® uruchamia alarm. Dzięki temu w odpowiednim czasie można podjąć właściwe działania.

Lista alarmów przekazywana przez system INspektor® zawiera szczegółowe informacje dotyczące typów błędów i urządzeń, w których wystąpiły, a także dane czasu oraz zdarzeń (wartości progowe) będących przyczyną błędów. Pojemna pamięć umożliwia zapisanie do 2000 alarmów.  Każdy alarm zawiera skrótowe dane 500 powiadomień.

Funkcje alarmowe

Powiadomienia e-mail

Styk bezpotencjałowy

Wyświetlacz LED

Topologia

Widok topologii sieci PROFIBUS można bezpośrednio uzyskać poprzez interfejs sieciowy Modułu INspektor®.

Ogólne dane sieci są podawane wraz z przejrzyście przedstawionymi informacjami dotyczącymi bieżącego statusu sieci PROFIBUS.

  Statystyka błędów

Dostępny jest Wyświetlacz, na którym wyraźnie widać, którego urządzenia dotyczy najwięcej zdarzeń (np. powtarzanych powiadomień). Informacje te są bardzo istotne w procesie rozwiązywania problemów.

 Zalecane rozwiązania

Oprogramowanie PROmanage® NT do zarządzania siecią zapewnia długookresowy zapis danych w ciągu całego cyklu życia zakładu. Ponadto, wszystkie dane sieciowe z różnych miejsc w zakładach wykorzystujących technologię PROFIBUS można sumować w sposób scentralizowany.

 

 

Specyfikacja

Kategoria
product_type 254, 300, 302

Zapytaj o produkt
Katalogi
Indu-Sol_Logic_tester_PROFIBUS-INspektor_NT.pdf
Indu-Sol_PROFIBUS_brochure_2016.pdf

Zapytanie o produkt