Zestaw diagnostyczny PROFIBUS III

  • Zestaw diagnostyczny PROFIBUS III

Zestaw diagnostyczny PROFIBUS III:

Tester linii i impedancji PROFtest II

Tester jakości i parametrów logicznych PROFI-TM Professional

Sterownik fieldbus PROFIBUS-INspektor®

Zacisk prądu upływu EMCheck® LSMZ I

Dodatkowo otrzymasz 4-godzinne wprowadzenie do funkcji, działania i zysków z używania zestawu diagnostycznego PROFIBUS. Szkolenie zostało stworzony z myślą o służbach utrzymania ruchu, serwisantach i obsłudze technicznej.

PROFIBUS-INspektor® (Nr art.: 124010020)

PROFIBUS-INspektor® to zdecentralizowany sterownik powiadomień służący do czasowego bądź stałego monitorowania logicznego przepływu danych. Wszystkie ważne zdarzenia (dla sieci PROFIBUS) takie jak

  • Powiadomienia o błędach
  • Powiadomienia powtarzane
  • Awarie Modułu (wewnętrzne/zewnętrzne błędy urządzeń).
  • Dane diagnostyczne i czasy cyklu

 

są wykrywane przez PROFIBUS-INspektor®, a następnie oceniane i niezwłocznie zapisywane. Stałe funkcje podsumowują zdarzenia, a zintegrowany wolny styk uruchamia alarm w chwili przekroczenia ustalonego progu.

PROFI-TM Professional (Nr art.: 110010004)

PROFI-TM Professional pozwala na pomiar i ocenę jakości odbioru wysłanych bitów w warunkach normalnej pracy, a także wyświetla te dane w postaci wykresu słupkowego przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego.

Ocena jakości online

  • Opis topologii sieci
  • Tworzenie protokołu zawierającego wszystkie istotne dane
  • Pomiar w warunkach roboczych jest możliwy także bez komputera
  • Ocena transmisji logicznej w czasie pracy sieci

PROFtest II XL (Nr art.: 110010005)

The PROFtest II to tester linii pozwalający na testowanie w trybie offline (bez urządzenia master) z jednego końca linii, w ramach jednego segmentu. Test składa się z trzech etapów, w których terminatory są łączone po kolei. Po wyeliminowaniu błędu, ostatecznego pomiaru należy dokonać za pomocą PROFITM Professional, jak opisano w punkcie 2. Jeżeli pomimo prawidłowej pracy warstwy Komunikacyjny fizycznej, w Komunikacyjny wciąż pojawiają się zakłócenia, jedynym dostępnym rozwiązaniem jest czasowe monitorowanie za pomocą PROFIBUS-INspektor®.

EMCheck® LSMZ I (Nr art.: 122010005)

Ponieważ większość przewodów ekranowanych biegnie równolegle do PE/PA, możliwe jest pojawienie się niepożądanych prądów wyrównujących na ekranie przewodu. Konieczne jest monitorowanie tych prądów i odpowiednie zabezpieczenie przewodów. Do tego celu doskonale nadaje się zacisk pomiarowy prądu upływu EMCheck® LSMZ. Dzięki przyciskowi do pomiaru częstotliwości, możliwa jest szybka ocena częstotliwości prądu (50/60 Hz lub kHz).

 

 

Specyfikacja

Kategoria
product_type 254, 300, 302

Zapytaj o produkt
Katalogi
Indu-Sol_PROFIBUS_Diagnostic-Set.pdf
Indu-Sol_PROFIBUS_brochure_2016.pdf

Zapytanie o produkt