Liczniki - LE-03M

  • Liczniki - LE-03M

Działanie
LE-03M jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym licznikiem energii elektrycznej służącym jako podlicznik do pomiaru energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego fazowego w układzie Bezpośrednim.
Licznik LE pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia dokonuje precyzyjnego pomiaru ilości energii elektrycznej pobieranej przez każdą fazę. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej diody LED (800 imp/kWh). Suma energii pobranej przez trzy fazy przeliczana jest na całkowitą energię pobraną przez układ trójfazowy, a jej wartość wskazywana jest przez wyświetlacz LCD. Cyfra po przecinku oznacza dziesiętne części kWh (0.1 kWh = 100 Wh)
Licznik LE-03m wyposażony jest w wyjście impulsowe SO+ i SO- pozwalające na podłączenie zewnętrznego układu licznikowego umożliwiającego zdalne monitorowanie przyrostu wskazania mocy. Częstotliwość sygnału na wyjściu impulsowym wynosi 800 imp. na 1 kWh.
Komunikacja z licznikami energii jako urządzenia typu SLAVE odbywa się zgodnie ze standardem Modbus RTU przez port szeregowy RS-485, przy następujących parametrach:
- prędkość transmisji: 9600 bit/s,
- brak kontroli parzystości
- długość słowa: 8 bitów
- bity stopu: 1
-  suma kontrolna CRC (zaBezpieczenie transmisji)
Odczyt danych z licznika realizowany jest poprzez wysłanie do urządzenia następującej sekwencji bajtów:
xx 03 00 00 00 03 CRCL CRCH     gdzie:
xx – adres licznika (jeden bajt)
03 00 00 03 – Polecenie odczytu wskazania licznika (3 bajty)
CRCL – dolne słowo sumy kontrolnej CRC (1 bajt)
CRCH – górne słowo sumy kontrolnej CRC (1 bajt)
W odpowiedzi licznik przesyła bieżącą wartość wskazania w postaci:
xx 03 06 00 06 00 00 00 01 E8 48 CRCL CRCH   gdzie:
xx – adres licznika wysyłającego odpowiedź (1 bajt)
03 00 06 – identyfikator odpowiedzi (3 bajty)
00 00 00 01 E8 48 – Wskazanie licznika (6 bajtów)
CRCL – dolne słowo sumy kontrolnej CRC
CRCH – górne słowo sumy kontrolnej CRC
Wskazanie zapisane jest w postaci kolejnych bajtów liczby szesnastkowej. Po przeliczeniu do postaci dziesiętnej uzyskujemy wynik w kWh zgodny ze wskazaniami na wyświetlaczu licznika. 
    
 

Uwaga!
Licznik posiada wyjście impulsowe SO+ - SO-. Pozwala to na podłączenie innego urządzenia impulsowego sczytującego (SO) generowane impulsy przez licznik. Do poprawnej pracy licznika nie jest wymagane podłączenie dodatkowego urządzenia.

Licznik posiada możliwość plombowania  osłon zacisków  wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika.

 


 Liczniki - LE-03M

 

Dane techniczne

napięcie odniesienia  3×230/400V+N
prąd bazowy 3×10A
prąd maksymalny 3×100A
prąd minimalny 0,04A
dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1
zakres wskazań liczydła  0÷999999,9kWh
stała licznika (1,25Wh/imp)  800imp/kWh
sygnalizacja sczytywania LED czerwona
wyjście impulsowe SO+ SO-  typu otwarty kolektor
napięcie podłączenia SO+ SO- <30V DC
prąd podłączenia SO+ SO-  <27mA
stała SO+ SO- (1,25Wh/imp)  800imp/kWh
czas impulsu SO+ SO- 90msek
pobór własny licznika <10VA; <2W
stopień ochrony IP20
temperatura pracy -20÷55°C
port RS-485
protokół Komunikacyjny  MODBUS RTU
przyłącze zaciski śrubowe 25mm²  
wymiary 7 Modułu (122mm)
montaż na szynie 35mm

Specyfikacja

Kategoria
product_type 112, 117

Zapytaj o produkt

Zapytanie o produkt