Moduł rozszerzeń INBLOX® DP Diag Repeater X2

  • Moduł rozszerzeń INBLOX® DP Diag Repeater X2

Moduł DP Diag Rep X2 z dwoma wyjściami sub-D umożliwia utworzenie dwóch segmentów. Do Modułu E-head można podłączyć do pięciu Modułów DP Diag Rep X2, co umożliwia utworzenie do 10 segmentów w sieci. Moduł monitoruje komunikację logiczną systemu master z jasnym przypisaniem błędu w każdym segmencie. Diody LED umożliwiają prostą wstępną diagnostykę i monitorowanie stanu Magistrali fieldbus i sieci.

 

 


Zapytaj o produkt
Katalogi
Indu-Sol_PROFIBUS_brochure_2016.pdf

Zapytanie o produkt