Przekaźnik czasowy Uniwersalny - PCU-510

  • Przekaźnik czasowy Uniwersalny - PCU-510

Przeznaczenie

Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.:wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp).

 

Działanie

Funkcje:

*OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE (A)

Do czasu załączenia przekaźnika styki pozostają w pozycji 8-7 i 11-10. Po podaniu napięcia zasilającego styki zostają przełączone w pozycję 8-9 i 11-12 i następuje odmierzanie nastawionego czasu pracy t. Po odmierzeniu czasu t styki powracają do pozycji 8-7 i 11-10. Ponowna realizacja trybu pracy przekaźnika możliwa jest po odłączeniu napięcia zasilającego i ponownym jego załączeniu.

*OPÓŹNIONE ZAŁĄCZENIE (B)

Przed i po podaniu napięcia zasilającego styki pozostają w pozycji 8-7 i 11-10 i następuje odmierzanie nastawionego czasu pracy t. Po odmierzeniu czasu t następuje przełączenie styków w pozycję 8-9 i 11-12. Ponowna realizacja trybu pracy przekaźnika możliwa jest po odłączeniu napięcia zasilającego i ponownym jego załączeniu.

*OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE - CYKLICZNIE (C)

Tryb pracy opóźnionego wyłączania realizowany cyklicznie w jednakowych odstępach ustawianego czasu pracy i przerwy.

*OPÓŹNIONE ZAŁĄCZENIE - CYKLICZNIE (D)

Tryb pracy opóźnionego załączania realizowany cyklicznie w jednakowych odstępach ustawianego czasu pracy i przerwy.

 

Uwaga!

* Przy włączonym zasilaniu układ nie reaguje na zmianę nastaw zakresu czasowego.

* Praca z nowo ustawionym zakresem czasu następuje po wyłączeniu i powtórnym włączeniu zasilania.

* Przy włączonym zasilaniu w ustawionym zakresie czasowym możliwa jest płynna regulacja czasu w zakresie wartości nastawy czasu.

 

Zakresy czasowe

0,1s : 0,1÷1,2 sek.

1s : 1÷12 sek.

10s : 10÷120 sek.

1m : 1÷12 min.

10m : 10÷120 min.

2h : 2÷24 godz.

1d : 1÷12 dni (24÷288 godz.)

2d : 2÷24 dni (48÷576 godz.)

 

ON - przy włączonym zasilaniu powoduje trwałe załączenie styku w pozycji 11-12.

OFF - przy włączonym zasilaniu powoduje trwałe załączenie styku w pozycji 11-10.

 

Dane techniczne:

zasilanie  PCU-510 DUO  230V AC / 24V AC/DC
prąd obciążenia  2×(<8A)
styk separowany 1P
zakres nastawy czasu pracy 0,1sek÷576 godz.
opóźnienie zadziałania  <50msek
sygnalizacja zasilania  LED zielona
sygnalizacja stanu styku LED czerwona
pobór mocy  0,8W
temperatura pracy  -25÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm²
wymiary  1 Moduł (18mm)
montaż na szynie TH-35
 

Specyfikacja

Kategoria
product_type 112, 113

Zapytaj o produkt

Zapytanie o produkt